ZÁZNAM: Asistent pedagoga v MŠ – podpora dítěte v MŠ, stimulace rozvoje

Datum publikování: 06.09.2019
Rubriky: Webináře

Zkušená lektorka Helena Kumperová vás provede základními povinnostmi asistenta pedagoga v mateřské škole.

Cíle setkání:

  • Přispět k rozšiřování kompetencí vyučujících, které mohou uplatnit při podpoře adaptace a socializace dítěte v prostředí mateřské školy v předškolním vzdělávání;
  • nabídnout učitelům, asistentům, ale i rodičům konkrétní metodické návody k podpoře socializace dítěte v prostředí mateřské školy;
  • pomoci dětem v adaptaci na prostředí mateřské školy, podpořit pozici asistenta pedagoga a ujasnit kompetence mezi oběma pedagogickými pracovníky;
  • při setkání se budeme věnovat pouze jedné oblasti předškolního vzdělávání, kterou na budeme aplikovat na fiktivní dítě, jež potřebuje podporu asistenta pedagoga pro naplnění cílů předškolního vzdělávání realizovaných pedagogem.

Komu je setkání určeno:

Primární cílovou skupinou setkání jsou asistenti pedagoga, pedagogové předškolního vzdělávání, kteří hledají různé cesty k tomu, aby upevnili vzájemnou spolupráci a podpořili dítě v adaptaci na kolektiv mateřské školy a tímto naplnili základní úlohu předškolního vzdělávání, která tkví v socializaci dítěte a přijetí ve vrstevnické skupině. Setkání je ale určeno všem pro něž je problematika předškolního vzdělávání zajímavým tématem.

Odkaz na záznam webináře: https://webinare.rvp.cz/webinar/291