ZÁZNAM: ADHD netradičně

Datum publikování: 20.02.2020
Rubriky: Webináře

Mgr. Helena Kumperová nás provede zamyšlením nad potřebami žáků s ADHD které vychází z porozumění sám sobě. Zvládnete takovou výzvu?

Dítě, žák, student, dospělý s ADHD je odrazem moderní doby, která nese krizi hodnot, rodiny a stability systému ve všech rovinách. Tato doba je zdrojem půtek, nedorozumění, pocitů selhání, neúčinnosti výchovných opatření, neporozumění sobě samému, ale v druhé řadě je překvapivě velkou studnicí porozumění a neobyčejného lidství, pokud dáme semínku v nitru jedince vyklíčit a vykvést. Co potřebuje, je porozumět sobě, přijmout se a ovládnout se. K tomu, aby to dokázal, potřebuje moudré rodiče, učitele, vychovatele, přátelé a blízké, kteří v něj věří.

Cíle setkání:

 • přispět k rozšiřování kompetencí vyučujících, které mohou uplatnit při práci s dítětem, žákem či studentem s ADHD,
 • nabídnout učitelům, asistentům, ale i rodičům, zamyšlení nad potřebami žáků s ADHD, nad možností jeho pedagogického i výchovného ovlivnění a podpory,
 • porozumět sami sobě, vyznat se v tom, co ve mně dítě, žák, či student s ADHD, vyvolává. Jaké jsou moje pocity vycházející z naší interakce,
 • nalézt vlastní strategie k ovlivnění a podpoře jedince s ADHD, resp. vrátit kormidlo samotnému dítěti, či žáku, aby se cítilo odpovědné za své chování, a posilovalo tak pozitivní vzorce chování, stalo se tak členem skupiny bez maladaptivních procesů (šaškování, vyrušování, …) a nalezlo adekvátní sociální vazby v kolektivu,
 • neposkytnout instantní návod, ale především otevřít pedagogickou diskusi nad syndromem ADHD a nad možnými symptomy (projevy), které mohou diagnózu navozovat, ale kauzálně ji nesplňují.

Program:

 • Úvod
 • ADHD vymezení pojmu a medicínské souvislosti
 • Nemoc, nálepka, nebo daň vývoji společnosti?
 • ADHD z pohledu pedagoga
 • Jak to vidí rodič?
 • Co prožívá dítě?
 • ADHD začarovaný kruh, kde nelze porozumět tomu, co prožívá, pokud sám nejsem stižen stejným osudem
 • Kde potřebuje pomoci a podpořit, kde naopak omezit?
 • Vhodné strategie pro pedagogy, rodiče i vychovatele, vedoucí zájmových kroužků, přátele a blízké
 • Cíl přežít v režimu výhra x výhra.
 • Kde lze hledat podporu a pomoc?
 • Léčit a jak?
 • ADHD jako obraz renesanční bytosti, pokud jej naučíme obtíže přetavit ve zdroj
 • Závěr

Komu je setkání určeno:

Primární cílovou skupinou setkání jsou pedagogové předškolního a školního vzdělávání, rodiče, možná i dospělí s ADHD, kteří hledají různé cesty k tomu, aby upevnili vzájemnou spolupráci a podpořili žáka v reedukačním, či kompenzačním procesu přijetí svých omezení a maximální utilizaci dovedností zpět směrem ke společnosti. Setkání je ale určeno všem, pro něž je problematika vzdělávání zajímavým tématem.

Odkaz na záznam webináře: https://webinare.rvp.cz/webinar/345