ZÁZNAM: Rozvoj emoční inteligence prostřednictvím příběhů ve smyslu Gestalt terapie

Datum publikování: 13.10.2022
Rubriky: Webináře

Rozvoj emoční inteligence, resp.citového prožívání v kontextu uvědomění a prožití vlastních emocí, porozumění jim a správného pochopení je uměním, jemuž se učíme, rozvíjíme jej, ovšem školní prostředí je k nim poněkud inerntní. C. R. Rogers (1995) hořce poznamenává, že k zoufání je parcelace dítěte v prostředí školy na rozum a tělo, jenž jsou ve škole vítány, zatímco emoce a pocity mají zůstat za školní branou.

Je-li cílem Non scholae, sed vitae, je pak integrovat všechny složky osobnosti v jednotu.

Cíle setkání:

 • seznámit pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ se základními tezemi emoční inteligence
 • přiblížit aspekty Gestalt terapie v kontextu rozvoje emoční inteligence (Gestalt je směr v psychoterapii, který integruje systémy ducha, těla a mysli v jeden celek) a holistického přístupu.
 • nabídnout pedagogům některé aktivity pro žáky jednotlivých vzdělávacích stupňů formou lehké ochutnávky
 • podpořit pedagogy v práci v rozvoji emoční inteligence formami, které jsou pro daný věk vhodné a adekvátní
 • sdílet příklady dobré praxe

Obsah setkání:

 • emoční inteligence je porozumění emočním signálům, které k nám doléhají (Goleman, 1997), od attachmentu k emoční inteligenci
 • možnosti rozvoje emočních, komunikačních a sociálních dovedností těchto žáků ve škole
 • techniky práce s kolektivem spolužáků jako prevence interpersonálních konfliktů
 • emoční inteligence, jako nástroj pedagoga při výuce a vedení kolektivu

Komu je setkání určeno:

 • pedagogům MŠ, ZŠ na 1. i 2. stupni a SŠ
 • speciálním pedagogům a školním psychologům, výchovným poradcům a metodikům prevence
 • ředitelům škol

Záznam webináře: https://webinare.rvp.cz/webinar/623