Emoční inteligence v kontextu pohádek

Datum publikování: 08.11.2022

Jak rozvíjet emoční inteligenci u dětí předškolního věku co nejpřirozenější formou? Úplně snadno a zcela jistě to tak už děláte – prostřednictvím pohádek. Pohádkovou symboliku si totiž děti umějí vyložit v kontextu běžného života.

45_47_ped_kumperova