ZÁZNAM: Význam pohybu v rozvoji správné výslovnosti

Datum publikování: 10.11.2022
Rubriky: Webináře

Pohyb jako přirozenost lidského organismu dává prostor pro rozvoj jednotlivých struktur organismu, integraci pohybových složek, správného dýchání a pravolevé integrace, stavění pomyslné pyramidy pohybového vývoje, na jejímž vrcholu stojí řeč jako projev lidství, které nás staví na vrchol evoluce.

Setkání není přípravou jednoduchého návodu, ale zamyšlením nad propojením jednotlivých tělesných struktur, pohybových vzorců a mechanických aspektů v jednotě.

Je-li cílem kalokagathie, nezbytné je pak integrovat všechny složky osobnosti v jednotu ducha i těla.

Cíle setkání:

  • seznámit pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ s významem pohybu pro rozvoj řeči a správné výslovnosti
  • přiblížit aspekty pohybových aktivit vycházejících ze systémů Jóga v denním životě (Paramha svámi Mahéšvaránanda) a holistického přístupu k rozvoji řeči.
  • na konkrétních cvicích a pohybových aktivitách upozornit na jejich souvislost s řečí a výslovnosti (cviky budou pouze ukázány na figurině a doplněny komentářem).
  • podpořit pedagogy v práci v podpoře správné výslovnosti, obsažnosti mluvy a správného dýchání i tělesné postury.
  • sdílet příklady dobré praxe

Obsah setkání:

  • pohyb je přirozenost, pohyb, movere, je přirozený projev organismu
  • řeč je výslednicí funkčnosti systému, její forma a obsah projevem zdravé nervové soustavy ve spojení s pohybovou funkčností

Komu je setkání určeno:

  • pedagogům MŠ, ZŠ na 1. i 2. stupni a SŠ
  • speciálním pedagogům a školním psychologům, výchovným poradcům a metodikům prevence
  • ředitelům škol

Odkaz na záznam webináře: https://webinare.rvp.cz/webinar/626