Celostní logopedie

Mými klienty jsou děti, které nesprávně vyslovují hlásky, ale i děti, u kterých se řeč ještě nerozvinula.

Přístup, který volím není behaviorální, ale integrativní, holistický. Holistický přístup je v našem diskursu kombinací metod, s respektem k osobnosti člověka.

Využívám kombinaci cvičebních aktivit z preventivního programu Integrativní neuromotorické terapie (Saly Godard Blythe), dále prvků eurytmie (Rudolf Steiner), relaxačních technik, podporu sluchového vnímání a rozlišování, jógy pro děti a mládež (Paramhans Svámí Máhéšvaránanda, 2014), prvků léčebné eurytmie (Dr.Theodor Hundhammer, Dornach), využití aromaterapie, měkkých technik (míčkování, handling, Bobath metoda (B&K. Bobath, 1950), Bazální stimulace (Prof. Dr. Andreas Fröhlich, 1975, Basale Stimulation in der Pflege® | Cordula Inglis (cordula-inglis.de).

Kombinací zmíněných přístupů získávám vhled do potřeb klienta, dítěte, u kterého se řeč ještě nerozvinula, či ještě přetrvává fyziologická patlavost.

Z pohledu mé praxe a zkušeností nezralost centrální nervové soustavy, nepřipravenost celého tělesného systému, neumožňuje při nejlepší vůli správnou výslovnost a dítě pak v jeho vývoji, schopnosti plnění školních povinností, limituje. Pokud se rozhodnete pro můj, celostní, koncept, inspirovaný též Dr. Susane Codoni (Basel, viz Home – zur Person (scodoni.ch), budeme postupovat po malých krůčcích, ale zaměříme se na celou osobnost, nikoliv jen na výslovnost hlásek. Využívám též koncepty integrující terapii hudbou, i aromatickými oleji.

Člověk je součástí systému, nelze cílit na jednotlivé složky a očekávat úspěch, lze pozorovat, integrovat přístupy, čekat na odezvu organismu. Není hybnou silou terapeut, ale dítě, u kterého dojde ke spojení. Sigmund Freud nazýval tyto okamžiky, jenž byly vědomé, Ha, Erlebnis! U nás je okamžikem zázrak. Nevíme, jak se stalo, ale náhle se řeč rozvinula. Je nám ctí, že jsme mohli být při tom.

Literatura:
Zawitkowski & Terczynska, P., & Terczy ska, I. (2010). Mamo, tato co ty na to : O opiece piel gnacji i rozwoju waszego male stwa. Warszawa: Wydawn. Marceli Szpak.
Zounková I., Smolíková L. (2012). Následná ambulantní fyzioterapie nezralých dětí. Pediatr. praxi, 13(5), 299-303.
Zounková I. (2005). Fyzioterapie ve vývojové neurologii. Vox pediatriae, 5(10), 27-30.