Dospělí a senioři

I v dospělosti máme témata, která chceme otevřít. Dlouho zůstávají nedotknuta, až do chvíle… kdy zaklepou na dveře. Syndrom vyhoření, ztráta motivace, krize, existenciální dilemata.

Poslední věci člověka zůstanou na poslední chvilky. Odcházení z životní poutě nese s sebou mnohá dilemata, potřebu porozumět smyslu a obsahu, potřebu uzavřít, odpustit, vyrovnat se, nebo nechat a plout dále.


Profesní zkušenost ze Spolkové republiky Německo, doktorská disertační práce na téma Skryté kurikulum v institucionální péči, která vznikla při longitudiálním výzkumu v instituci, která pečovala o seniory, nechala nahlédnout za oponu.

V současné době spolupracuji s neziskovou společností Res Vitae, z.s., kde sloužím jako terapeut Rodinné a manželské poradny, krizový intervent a terapeut Linky důvěry.

Pro společnost LADARA, poskytující mimo jiné i paliativní péči, pracuji jako sociální psycholog.