Koučink, odborný mentoring, supervize

Pro školy, školská zařízení (DDM, ZUŠ, MŠ, apod.), ale i Domovy pro zdravotně postižené, Centra pro seniory. Mohu nabídnout podporu a provázení, zrcadlo, v bezpečném prostření, možnost mluvit o tématech, kde nelze sdílet zkušenost s odborníkem, který není zasažen prostředím.

Všechny metody mají společné, a to podporu, prostor, provázení, s respektem k potřebám supervidovaného, či koučovaného, mentorovaného, klienta.

Zde není nikdo chytřejší, vítězem, sejdou se dva, hledají společné cesty, volbu cesty volí klient, terapeut jej provází a svítí na cestu, kdyby náhodou…