Lektorská a publikační činnost

Jsem certifikovaný lektor se státní zkouškou.

Publikační a lektorská činnost se týká seminářů, worshopů…, vedení kvalifikačních prací studujících bakalářských či magisterský program v obdobném tématu, kde vnímá potřebu odborného vedení.

Vzhledem k doktorskému diplomu, Ph.D., získanému na zahraniční universitě, mne opravňuje k vedení kvalifikačních prací v tématech, která jsou obsahem mé odbornosti.

Semináře, či workshopy jsou pro oblast školství, sociálních služeb.