Odborné články

Emoční inteligence v kontextu pohádek

Jak rozvíjet emoční inteligenci u dětí předškolního věku co nejpřirozenější formou? Úplně snadno a zcela jistě to tak už děláte – prostřednictvím pohádek. Pohádkovou symboliku si totiž děti umějí vyložit v kontextu běžného života.

číst více

Skryté kurikulum v institucionální péči

Disertační práce se zabývá zkoumáním procesu nevědomého ovlivňování a nepřímého působení skrytých vlivů resp. skrytým kurikulem, v průběhu vzdělávacího procesu. Ošetřovatelských personál i osvojuje znalosti, teoretické vědomosti, znalosti a kompetence v Bildungszenter...

číst více