Porucha autistického spektra

Autismus

Specializací pro poruchy autistického spektra, kterou jsem absolvovala v postgraduálním studiu na Univerzitě Karlově, po dlouhém čase hledání, využívám opět přístup zaměřený na člověka, zde praktikuji koncept Son Rise manželů Kaufmannových (1983), viz What is The Son-Rise Program? – Autism Treatment Center of America, The Son‑Rise Program Online – Online Autism Parent Training Program (autismtreatmentcenter.org).

Odkazuji se na knihu, kterou rodičům doporučuji, vysvětluji princip Son Rise programu pro jejich život. Raun, Kahlil, Kaufman: Průlom v autismu, Citadela, 2016, B. N. Kaufman, Son – Rise: Zázrak pokračuje, 2004, Barakuda.

Doprovodnými technikami jsou rovněž Bobath koncept, Handling, aromaterapie a muzikoterapie. Dopředu nelze stanovit, kterými cestami se vydáme, je nutné vědět, jaké jsou v případě PAS komorbidity a jaké možnosti dalšího rozvoje nám stav mysli nabízí, v současné době i do budoucna.

Součástí podpory rodičům je samozřejmě i vhodná volba vzdělávacího programu, vzhledem k dlouholeté profesní zkušenosti ze školství, na úrovni terapeuta Školského poradenského zařízení, pedagogické činnosti na střední škole, pozice školního psychologa na střední škole a též longitudiálního výzkumu pro Ústav vzdělávání, nyní NPI, původně Výzkumný ústav pedagogický Praha.

Součástí terapie je po dobu trvání projektu společnosti Meridiem, z.s., Autismus, je i individuální podpora rodičům ve formě skupinové terapie, Encounterové skupiny, která pečuje o pečující osoby. Dále i individuální podpora směřovaná rodičům, tzv.domácí program péče o děti s PAS, aplikovaná v domácnosti klientů.