Teenageři a studenti

Období dospívání, chápu jej již od 12 let, kdy často vstupují na střední školu, se neobejde bez hledání sebe sama. Provázení a podpora, trpělivé naslouchání pro hledání identity je potřebou dospívajícího. Bez kritiky, s respektem provést těžkým obdobím, v němž dítě potřebuje se identifikovat se vzory, hledat cestu vlastního rozvoje dle sebepoznání.

Již od roku 2016 pracuji jako školní psycholog v různých středoškolských institucích. Výcvik v koučinku v Akademii Libchavy, pokračující výcvik v Cestě vnitřní proměny v gestalt modalitách a v konceptu Berta Herlingera.


Terapie pro studenty a teenagery

Období Teenage je plné mnoha zvratů. V současné době přichází velmi mnoho dospívajících s panickými záchvaty, s tremorem rukou, obavami o vlastní existenci, existencionálními dilematy.

Není uměním říci, že to mají zvládnout, ale vzít je za ruku, svítit na cestu a ukázat směr. Mladý člověk je mořeplavcem, který se ztrácí v oceánu možností. Někdy potřebuje lodivoda, někdy jen ukázat na maják. Volání Sirén je vábivé, sejít z cesty a hledat záchranný člun není neobvyklé.


Hledání vzdělávací cesty

Stále se ocitáme na cestě. Život je cesta, či plavba. Jenže nalézt loď, kterou propluji tím obdobím hledání je volba.

Volba povolání – volba vzdělávací cesty jako kariérové poradenství, podpora při volbě vzdělávací cesty

Od roku 2016 do 2021 jsem se podílela na výzkumném grantu Ústavu pro vzdělávání, který zahrnoval mapování problematiky středních škol. Dle diagnostiky, osobních preferencí a dispozic nabízím podporu při hledání vhodné vzdělávací instituce, či další profesní profilace.