Ceník služeb

Upozornění: Vzhledem ke skutečnosti, že nemám smlouvu se zdravotní pojišťovnou, tak úhrada služeb probíhá přímou platbou v hotovosti nebo převodem na bankovní účet č. 300074730/0300.


Klient se omlouvá minimálně 24 hodin předem. V případě, že termín propadne, terapeut má právo účtovat si 80 % hodinové sazby, tj. 400,-Kč jako smluvní pokutu.

Diagnostika k INPP terapii preventivní program a nastavení terapeutického programu

(kontrola se provádí 1x za 2 měsíce od zahájení terapie)

Sezení cca 90 minut
1.190 Kč
Kontrola k INPP terapii
890 Kč

(konzultace bez vyšetření, cca 60 minut)

Zpráva v INPP preventivním programu
690 Kč

(na vyžádání klienta)

Psychoterapie u dětí a dospívajících

(využívám Gestalt psychoterapii, herní terapii (Scénotest, volná hra), principy krizové intervence pro děti a mládež, expresivní techniky)

Vstupní diagnostika
1.190 Kč

(sjednání zakázky, zahájení terapie, konzultace s rodiči, cca 90 min.)

Terapie pro děti a dospívající
600 Kč

(45 min. v konceptu individualizovaném na jejich potřeby)

Psychoterapie u dospělých

Vstupní diagnostika
1.190 Kč

(sjednání zakázky, zahájení terapie, 90 min., použité techniky se řídí potřebami klienta)

Terapie
890 Kč

INPP program neurofyziologické psychologie (INPP Chester) jako certifikovaný terapeut

Diagnostika neuromotorického vývoje a přítomnosti aberantních reflexů
3.890 Kč

(vyšetření trvá cca 120 min.zahrnuje diagnostický proces, zpracování výsledků a volbu terapie, včetně získání anamnézy a vytvoření terapeutického konceptu, který je přísně individualizován na potřeby klienta a reflektuje stav jeho psychomotorického vývoje, rovněž je poskytována i konzultace rodinám během procesu terapie, mezi návštěvami).

Kontrolní vyšetření INPP
2.490 Kč

(cca 1x za 6-8 týdnů od zahájení terapie, kontrolní vyšetření zahrnuje též nastavení nového terapeutického plánu)

Zpracování zprávy
890 Kč

(na žádost klienta z INPP vyšetření a terapie)