Děti a rodiče

Děti s autismem

Jednou z mých oblastí je péče o děti s poruchou autistického spektra.

Jsem odborník s hlubokým vhledem do oblasti výchovy a vzdělávání osob s PAS. Věnuji se problematice již od roku 2004, a to totální komunikaci, behaviorální analýze, ale především podpoře rodiny v osvojení konceptu SON-RISE, kdy hledáme cesty do světa dítěte a odsud teprve můžeme jej podpořit.


Podpora dětí s ADHD

Pro rodiče dětí s ADHD, potížemi s učením, neobratností, či dalšími obtížemi mladšího školního věku, i předškolního věku pomáhá program Integrativní neuromotorická psychologie, resp.terapie v konceptu INPP Chester.

Jsem licencovaným odborníkem INPP Chester, registrovaným v mezinárodním registru odborníků. International Structure of INPP – The INPP Cloud, The Institute for Neuro Physiological Psychology (INPP Ltd)


Psychoterapie

Děti se mohou ocitnout ve složité situaci. Někdy nevíme, co se děje a proč. Může být smutné, nemluvné, agresivní, či netečné. Porozumět tomu, co se děje, není ani pro dítě možné. Často jsou témata skryta hlouběji, než naše oči vidí a uši chtějí slyšet.

Používám projektivní metody, které mohou pomoci otevřít zavřená vrátka, podívat se pod hladinu, nalézt klíč ke třinácté komnatě. Scénotest, dle Gerhild von Staabs, u nás Dr. Humpolíček, MUNI Brno, Hogrefe Editeur de tests psychologiquesScéno-Test: test projectif / structure de la personnalité, jsem terapeutem s výcvikem. Využívám další projektivní média, a to panenky anatomické, převleky, masky, karty, kresbu, psaní příběhů, modelové situace, psychodrama. K jednotlivým metodám vlastním osvědčení. Jsem krizový intervent pro děti a mládež po výcviku.


Terapeutická jóga

Terapeutická jóga je vhodný doplňkem metod, které používám, ale také rozvojem sebe sama, nalézáním skutečné harmonie mezi já a světem.

Cvičíme ve dvou variantách, a to pro menší děti, jógu se zvířátky a s většími dětmi pro rozvoj osobnosti, sebezpytu a vyvážení mezi aktivitou a relaxací.


K metodám rozvoje řeči i dětské osobnosti přibyde během roku 2023 metoda BENAUDIRA. Již se velmi těším na nové poznatky a metodu budu nabízet zejména pro děti, které mají problém s dekódováním řeči.

V dalším období rozšířím poskytování i pro osoby trpící Tinitem.