Pedagogicko-psychologické poradenství

Co se může objevit ve škole, nebo školce? Dítě posílá škola, či školka, že vidí nějaký problém. Pojďme zjistit, co je příčinou. Nikdy není stejné dítě doma s rodiči, ve škole, či školce a s vrstevníky. Hovoříme o třech osobách, které se adaptují na „pole“, kde se právě nacházejí. A když přijdou k odborníkovi, je to opět nové dítě. Jak lze tyto pohledy integrovat. Nechat všechny strany hovořit, vyprávět vlastní příběh o dítěti a najít příčinu obtíží, které vnímá.

Tématy může být nadané dítě, problém s vrstevníky ve skupině, či neplnění požadovaných úloh, úkolů, školní neúspěch, nechuť chodit do školy, …

Jak se projevuje?

  • Pedagogové mateřské školy si stěžují, či upozorňují na nepřizpůsobivost, nedostatečnost vývoje (ještě neumí..), nepřipravenost na mateřskou školu, nedostatečnou schopnost sebeobsluhy (tkaničky, zip, oblékání, záchod, jídlo, hra apod.)
  • Paní učitelka mne nemá ráda! Zasedla si na mne! Zase mne hodnotí jinak než spolužáky. Vůbec mne nevyvolává! (pocity nespravedlnosti, nepřijetí)
  • Nikdo ve třídě se se mnou nebaví! Jsem všem na obtíž! Nikdo mi nerozumí! (krize adolescentní, která může vést k užívání návykových látek, či sebepoškozování, nebo poruchám příjmu potravy…)
  • Nic nemá smysl. Život nemá smysl. Je to stále dokola…. Bylo by lepší, kdybych tu nebyl. (adolescentní krize existencionální, často u středoškoláků, krize identity, riziko nepřehlédnutelné je úvaha o konci života – sebevražedné úmysly, tendence…)
  • Šikana – dítě je obětí šikany, nabízím krizovou intervenci, podporu při oznámení a dalších krocích vedoucích k ukončení nežádoucího chová, podpory oběti v asertivním chování, mobilizací sil.
  • Poruchy učení – viz INPP (integrativní neuromotorická terapie), dle vyšetření lze usuzovat na možnosti ovlivnění poruch učení, dle zjištěné příčiny, metodou INPP. Je založena na systematické cílené práci rodiče, výsledky jsou překvapivé.