Psychoterapie

Psychoterapeutické koncepty:

Využívám primárně koncept zaměřený na člověka C. R. Rogers, neexistuje tělo bez duše, či obráceně. Vnímám celistvost člověka, jeho příběh, který nehodnotím, neposuzuji, jdu s ním tam, kam je třeba a svítím na cestu.

Z absolvovaných výcvikových programů a dlouholeté pracovní zkušenosti, např. psychoanalytická metoda Gerhild von Staabs: Scénotest, terapie hrou, gestaltické provázení, přístup zaměřený na člověka a jeho potřeby, Integrativní neuromotorická terapie, či krizová intervence, cvičení jógy, dlouhodobého etnografického výzkumu v SRN, kdy jsem se spoluúčastnila jako badatel a supervizor péče o klienty, osvojovala si tak koncepty péče.

V mém rejstříku je mimo jiné Basale stimulation, aromaterapie, muzikoterapie, dramaterapie, apod..

Reflektuji potřeby, naslouchám pocitům, prožitkům, ale nehodnotím je, nekomentuji, jen se naladím a čekám, kam klient jde, až se objeví cíl jeho cesty. Cíl pro tady a teď.


Ukázka práce s projektivními technikami:

„Ušij si svou panenku, napiš k ní příběh.“

Fotografie odkrývají těžké téma dívky, která uvažuje o suicidiu. Teprve příběh, který zpracovala odkrývá její myšlenky a úvahy, přináší je na světlo. Teprve nyní můžeme jít blíže k obsahu….
Může začít terapie, nebo návrat k životu….