Krizová intervence

Krize je příležitost ke změně. Odehrává se na mnoha rovinách lidského žití.

Ztráta, ztráta je krize. Ocitáme se bez toho, co jsme dosud měli, ale musíme najít další cestu. Krize je stav, kdy žádná z nabídek není slyšet, nejeví se jako vhodná. V krizi klientovi naslouchám. Krizová intervence je založena na provázení, podporné či krátkodobé psychoterapii. V krizi se vynořují zapomenutá témata, která otvírají cestu úzkosti, strachu, emočního napětí. Základním principem je stabilizace klienta, uvolnění jeho emočního napětí, mobilizace vnitřních zdrojů a adaptivních procesů, včetně identifikace případných destruktivních tendencí.

Krizová intervence je záchranný kruh, maják a racek přinášející naději, že i nejhorší krize pomine, znovu vyjde slunce. Pomine-li krize, lze pokračovat v psychoterapeutickém provázení, nebo nalodit a nechat loď dále plout.

Jsem též pracovníkem Linky důvěry.

…Někdy na konci cesty, když ztratíme někoho blízkého, vyvstává spousta otázek bez odpovědí, ve fázi truchlení přichází mnoho momentů, jimž potřebujeme rozumět.

Nejen odpuštění, ale i katarze je cílem rozhovorů… pochopit, porozumět, odpustit…