Mgr. Helena
Kumperová
, Ph.D.

Certifikovaný psychoterapeut,
psychoped a etnograf

Léčebný pedagog pro děti a mládež

Děti a rodiče

Teenageři a studenti

Dospělí a senioři

Instituce a odborníci

Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.

Psychologické poradenství,
krizová intervence a terapie
pro děti a mládež

„Jsem váš záchranný kruh.
Pomohu vám znovu se nalodit na palubu života.“

Děti
a rodiče

Teenageři
a studenti

Dospělí
a senioři

Instituce 
a odborníci

„Váš úspěch je pro mě motivací.“

Soukromé praxi se věnuji již přes 20 let. Do té doby jsem pracovala v profesích, které se více či méně mé současné dotýkaly (poradenská a terapeutická, pedagogická, manažerská, laboratorně diagnostická). Bez vhledu do různých disciplín by nevznikl celek, celostní pohled a integrální multioborový přístup, ve kterém využívám i kontaktů pro předání do další péče.

Pracuji s dětmi i dospělými formou projektivní terapeutické cesty, při které používám rozličné metody. 

Věnuji se psychologickému poradenství a diagnostice – překonání psychických problémů jedince a jeho osobnosti. Pomoci dětem a mládeži s poruchami chování, zdravotně postiženým, při volbě povolání, dále poradenství manželské, sportovní a jiné.

Využívám relaxační techniky při pedagogicko-psychologickém poradenství jako doplňkové služby, nikoliv s terapeutickým cílem či efektem.

Psychoterapie

Podpora klientů s PAS

Práce s ADHD

Krizová
intervence

Pedagogicko-psychologické
poradenství

Neurofyziologická
psychologie

Pedagogicko-psychologické poradenství

Krizová intervence

Neurofyziologická psychologie

Koučink a mentorink

Lektorství
a publikační činnost

Dětská
terapeutická jóga

Dárkové vouchery

Koučink a mentorink

Lektorství
a publikační činnost

Dětská terapeutická jóga

Problémy, se kterými vám mohu pomoci:

 • Šikana ve školce a škole
 • Školní neúspěch
 • Porucha učení
 • Šišlání, špatná výslovnost
 • Autismus
 • Dodržování hygieny, potíže s toaletou
 • Bulimie, anorexie
 • Závislost na sociálních sítích, médiích
 • Opoziční vzdor
 • Puberta
 • Rozdílné názory na výchovu v rodině
 • Úzkosti

„Jdu na to prostě jinak.
Bádám do hloubky, vnímám člověka jako unikátní bytost a hledám souvislosti.“

Reference:

paní Angelovičová s Terezkou

Součástí naší péče se stala i terapeutická jóga pod Vaším vedením. Osobně jsem se lekce nikdy nezúčastnila, ale Terezky nadšení, radost a spokojenost je pro mne tou nejlepší recenzí :).

Děkuji Vám za láskyplný, vstřícný, trpělivý a profesionální přístup, děkuji Vám za velké množství cenných rad, za komunikaci na partnerské úrovni a podporu.

V. Angelovičová

Klientka s dcerou

V posledních měsících se u M. obrací věci snad k lepšímu. Jsem za to moc ráda a doufám, že jí to vydrží. Jsem opravdu vděčná za možnost setkávat se s vámi. A děkuji za vaši pomoc a čas, který nám věnujete.

Klientka s dcerou

Michaela P.

K paní Kumperové chodíme se synem na INPP terapie. Paní Kumperová je mimořádně empatický a klidný člověk, kde je již z prvního dojmu znát vysoká kompetentnost. Výborná domluva a příjemné prostředí je samozřejmostí. Když by někdo z mého okolí potřeboval, s klidným srdcem určitě doporučím.

Michaela P.

Články a videa:

Emoční inteligence v kontextu pohádek

Jak rozvíjet emoční inteligenci u dětí předškolního věku co nejpřirozenější formou? Úplně snadno a zcela jistě to tak už děláte – prostřednictvím pohádek. Pohádkovou symboliku si totiž děti umějí vyložit v kontextu běžného života.

Skryté kurikulum v institucionální péči

Disertační práce se zabývá zkoumáním procesu nevědomého ovlivňování a nepřímého působení skrytých vlivů resp. skrytým kurikulem, v průběhu vzdělávacího procesu. Ošetřovatelských personál i osvojuje znalosti, teoretické vědomosti, znalosti a kompetence v Bildungszenter...