Skryté kurikulum v institucionální péči

Datum publikování: 01.11.2022

Disertační práce se zabývá zkoumáním procesu nevědomého ovlivňování a nepřímého působení skrytých vlivů resp. skrytým kurikulem, v průběhu vzdělávacího procesu. Ošetřovatelských personál i osvojuje znalosti, teoretické vědomosti, znalosti a kompetence v Bildungszenter Ingolstadt, praktické dovednosti na pracovišti praktické přípravy  Seniorzenter Phöenix Vohburg. Profesní příprava, která zde probíhá v instituci, je ovlivňována nesdělovaným, ale všudypřítomným ovlivňujícím obsahem. Instituce, prostřednictvím personálu, předává tento skrytý obsah novým adeptům na ošetřovatelskou profesi. Prostředí instituce má vlastní kulturu, jazyk, normy i rituály, kterými působí na proces enkulturace a socializace. Instituce je prostorem s rozdělenými rolemi a hierarchickým uspořádáním Nevědomky, i přes standardizované, deklarované a kontrolované postupy, nastává dichotomie v porovnání s formou a obsahem skutečně poskytované péče. Cílem výzkumu je hlouběji proniknout do skrytého obsahu, který je předáván při vzdělávacím procesu v praktické přípravě pečovatelů v rámci profesní přípravy v institucionální péči o seniory. Cílem bádání, které proběhne etnografickým designem, je popis těchto zákonitostí a porozumění nevědomě předávané kultuře. Při výzkumu se budeme pohybovat ve třech oblastech, a to medicínské (tělo), sociální (péče) a vzdělávací (duše), jež se vzájemně prolínají a doplňují.

Kumperova-clanek-v-CJ